Saturday, July 18, 2009

JEMAAH ULAMAK KELANTAN - TENTUKAN 'FATWA NIK AZIZ'

LUNDANG 18 July - Dalam kekalutan menangani isu UMNO tolak Islam dan UMNO sama dengan Ajaran Sesat Ayah Pin yang di 'Fatwakan oleh Nik Aziz' adalah wajar pihat tertetu menyelesaikan secara Islam yang sebenar. Di Kelantan ada Jawatankuasa fatwa atau Jamaah Ulamak Kelantan yang merupakan institusi terulung dinegara ini yang telah ditubuhkan pada 24 Januari 1918. Antara fungsi institusi tersebut ialah menangani persoalan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan ini bila Nik Aziz mengatakan UMNO tolak Islam dan sama dengan ajaran Ayah Pin maka wajarlah institusi ini mengeluarkan 'fatwa' mengenai 'fatwa Nik Aziz' yang mengelirukan rakyat atau umat Islam dinegeri Kelantan khasnya, dan diseluruh negara amnya. Jawatankuasa ini perlu memanggil Nik Aziz untuk menentukan betul atau salah 'Fatwa' tersebut menurut hukum Islam.

No comments:

Post a Comment