Wednesday, July 29, 2009

NIK AZIZ MENENTANG QURAN

Apabila Nik Aziz menolak salam persaudaraan UMNO-Pas, dan mengatakan pergi jahnam UMNO, jelas Nik Aziz menolak quran dan Islam. Ayat 10 dalam surah al-Hujrat yang berbunyi,

"Sesungguhnya orang-orang Mukmin adalah bersaudara, kerana itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat."

No comments:

Post a Comment